1 In het AD: een mooi stuk over de restauratie van de manschappenverblijven - Fort Wierickerschans

In het AD: een mooi stuk over de restauratie van de manschappenverblijven

Onder de kop ‘Dak eraf voor grondige restauratie van fort’ stond er 18 december een mooi stuk in de krant.
Via deze link kunt u dit stuk lezen.

Op dit moment genieten de medewerkers van Fort Wierickerschans van een verdiende vakantie en is het fort gesloten,
vanaf maandag 7 januari 2019 staan we graag weer voor u klaar.